Få den nå

På besøk hos Yara i Porsgrunn

Fantastisk utsikt ifra mineralgjødselsproduksjonstårnet hos Yara i Porsgrunn

Det er hyggelig å få omvisning hos Yara i Porsgrunn.IMG_0525 IMG_0524 IMG_0523 IMG_0521 IMG_0520 IMG_0519

1204Nytt pilotprosjekt om Nød SMS kan koste liv

Språket er nødoperatørenes viktigste verktøy. Når de mister det, øker tid- og ressursbruken. Med tragiske følger som en direkte konsekvens.
Les mer
Alle innlegg
Fortell din historie
Har du allerede brukt Smart113 i en nødsituasjon? Eller har du opplevd en ulykke hvor nødmeldetjenestene brukte lang tid på å finne deg?
Kontakt oss