Få den nå

ENDELIG er nødvarsling via tekst tilgjengelig i Norge!

Vi nå går inn i det vi - i denne sammenheng - er så ubeskjedne å kalle et paradigmeskifte innen norsk akuttberedskap.

Få ting er så fantastisk som sommeren i fjor. Derfor gleder alle seg til neste sommer. Sånn liker vi å tro at det er med SmartHelp også: Sammen med 110- og 113-sentralene (i Sør-Trøndelag) og Norges Døveforbund, har SmartHelp nå tatt et stort sprang mot enda bedre nødvarsling og et enda tryggere samfunn.

Skjermbilde 2016-02-24 kl. 12.39.58

Fredrik Øvergård forteller om SmartHelp på God morgen, Norge på TV2 sammen med Norges Døveforbund (derav tolk i eget vindu i TV-skjermen). Temaet var SmartHelps løsning som lar hørsels- eller talehemmede varsle om nød på linje med hørende og talende.

Vi er nemlig veldig stolte over å kunne fortelle vår lille, store nyhet. 

Men først:

110-sentralen-inpost
SmartHelp og 113 og 110 i Sør-Trøndelag har allerede gitt publikum mulighet til å dele sin posisjon automatisk ved nødvarsling med nødmeldesentral uten at man selv må fortelle eller beskrive den. Vi har også gitt publikum mulighet til å på forhånd legge inn posisjoner der de ofte er (presist, med GPS-koordinater), slik at hjelpen fortere skjønner hvor man er. Og vi har tilgjengeliggjort mulighet til å legge inn de språkene man snakker i appen – slik at nødmeldesentralene med én gang kan finne noen som forstår deg  – hvis du ikke snakker norsk.

Vi har også gitt alle app-brukerne mulighet til å fortelle hverandre hvor dere er. Slik at dere også i hverdagen får god nytte av SmartHelp; fortell treningskameraten din hvor du er i treningsløypa, eller la ungene dine fortelle deg hvor de vil hentes etter trening. Eller hvor dere vil møte venneparet deres på fjelltur. SmartHelp er nyttig til mye mer enn nødvarsling.

SmartHelp kan ikke bli med deg på trening. Men vi kan gjøre det lettere å finne hverandre når man skal møtes for å trene sammen.

SmartHelp kan ikke bli med deg på trening. Men vi kan gjøre det lettere å finne hverandre når man skal møtes for å trene sammen.

Men; vi tror vi går mot en rekordsommer.

I dag kom nemlig nødvarsling via tekst i SmartHelp-appen. 

KAN NÅ TAXI MEN IKKE 113

Nå kan vi si at vi har en ny dimensjon av trygghet ved nødvarsling i landet vårt. Vi har nådd et  mål som ikke har vært oppnåelig på rundt 20 år i norsk nød- og akutthelsetjeneste.

Ja. på 20 år.

Paradoksalt nok kunne tiden med fasttelefoner gjøre det lettere å finne ut hvor du var. Men fasttelefonene kunne heller ikke gjøre stort mer.

Paradoksalt nok kunne tiden med fasttelefoner gjøre det lettere å finne ut hvor du var. Men fasttelefonene kunne heller ikke gjøre stort mer.

Da mobiltelefoni ble introdusert i landet ble faktisk sikkerheten paradoksalt nok litt dårligere. Fordi da kunne ikke lenger nødmeldesentralene slå opp i katalogen der telefonnummeret var registrert og få vite hvor du ringte fra. Med mobiltelefon kan du jo ringe fra hvor som helst.

Du er jo mobil. Så mobil at nødmeldesentralene ikke lenger aner hvor du er.

Og apropos; hva hvis arbeidsgiveren din egentlig eier telefonen din (og som da popper opp hvis man søker på nummeret som ringer). Da hjelper det ikke nødmeldesentralen å finne ut hvor arbeidsgiveren din har sine kontorer – når du er et helt annet sted – og i en akutt krise.

Etter hvert har denne utfordringen ved nødvarsling stadig blitt løst på ulike – og bedre måter – men vi har aldri kommet helt i mål.

FAREMO LOVER NØDVARSLING VIA SMS

Det er fordi noen grupper har vansker med å kommunisere via telefon. Om det så er fast- eller mobil. Det er de som er tale- eller hørselshemmet. Og de kan like gjerne komme i en posisjon der de varsler på dine vegne som på egne vegne.

Derfor er ikke landets nødvarselsystem komplett før alle kan varsle – på egne vegne eller på andres vegne.

 

SmartHelp introduserer derfor nå nødmelding via chat.

Skjermbilde 2016-03-14 kl. 11.55.01

Rød ring markerer knappen nødmeldesentralene bruker sammen med kartet de har på sin operatørskjerm for å starte chat med innringer.

I flere år har man prøvd å få til varsling til nødmeldesentraler via sms. Dette har imidlertid ikke lykkes, og det har kostet mye penger.

SmartHelp har derfor introdusert en tekstbasert løsning som er mye bedre enn det varsling via sms noen gang kunne blitt.

MÅ VÆRE PÅ KONTORET FOR Å RINGE NØDTELEFONEN

Det fungerer slik:

  • En nødstilt, eller en som kommer over en nødstilt kontakter nødmeldesentral via SmartHelp (og forteller samtidig v.h.a. av symbolene hvilken type nød det er snakk om).
  • Nødmeldesentralen får automatisk posisjonsangivelse av hendelsessted på under et sekund (før selve samtalen er koblet opp).
  • SmartHelp forteller automatisk nødmeldesetralen om at det er en med hørsels- eller taleutfordringer som ringer.
  • Nødmeldesentralen starter en «chat»-sesjon med innringer.
  • Den som trengte hjelp og den som ringte får den hjelpen de trengte på raskest mulig tid.
Skjermbilde 2016-03-14 kl. 11.56.17

Eksempel på chaten slik den vil benyttes av nødmeldesentral.

AMK i Sør-Trøndelag har i tillegg utviklet en egen prosedyre for bruk av SmartHelp når innringer har tale- eller hørselsutfordringer. Dermed minimerer man sjansen for unødvendige og tidkrevende misforståelser eller forklaringsbehov som fort oppstår uten slike gjennomarbeidede prosedyrer. SmartHelp er den eneste løsningen med en slik gjennomarbeidet prosedyre.

SmartHelp kan dermed med en stor grad av stolthet ønske velkommen til en ny tid for trygghet og sikkerhet – for hele landets befolkning.

Velkommen til SmartHelp. Velkommen til tryggheten.

 


IMG_0269

 

700På besøk hos Yara i Porsgrunn

Fantastisk utsikt ifra mineralgjødselsproduksjonstårnet hos Yara i Porsgrunn
Les mer
Alle innlegg
Fortell din historie
Har du allerede brukt Smart113 i en nødsituasjon? Eller har du opplevd en ulykke hvor nødmeldetjenestene brukte lang tid på å finne deg?
Kontakt oss