Få den nå

Nytt pilotprosjekt om Nød SMS kan koste liv

Språket er nødoperatørenes viktigste verktøy. Når de mister det, øker tid- og ressursbruken. Med tragiske følger som en direkte konsekvens.

Planlagt Nød-SMS vil føre til at varsling tar lang tid

«Frem til nå har det bare vært mulig å ringe nødnumrene 110, 112 og 113» sier Justisdepartementet. Dette er feil.

Innbyggere i Sør-Trøndelag har hatt mulighet til å bruke SMS til å kommunisere med AMK Sør-Trøndelag siden 2011 på 02113.

SmartHelp har sammen med AMK Sør-Trøndelag, 110 sentralen i Midt-Norge og Trondheim kommune hatt et prosjekt som inkluderer SMS som en del av en helhet siden 2013.

Nød-SMS løsningen til justis og beredskapsdepartementet vil forlenge publikumstid (før nødanrop) og nødmeldesentralenes reaksjonstid og responstid pga følgende momenter;

  1. Publikumstid: Det tar lengre tid å skrive en forståelig tekstbeskjed med nødvendig informasjon og sende den, enn å ringe nødnummer.

  2. Reaksjonstid: Løsningen vil involverer to sentraler (mottakssentral i Bodø, som videresender til den sentral som har ansvar for hendelsesområdet) istedet for en. Dette vil forlenge reaksjonstiden til den ansvarlige nødmeldesentralen.

  3. Reaksjonstid: Hvis den innledende tekstbeskjeden (fra den som trenger hjelp) ikke har en presis beskrivelse av sted, må det sendes flere beskjeder frem og tilbake for å avdekke hvor vedkommende er for at vedkommende skal få øyeblikkelig hjelp. Ofte har den som trenger hjelp, eller andre som er tilstedet ved ulykken, ikke den fjerneste anelse om hvor de er.

  4. Responstid: Hvis posisjonen ikke er presis, er det utfordrende for responderende enheter å kjøre til riktig sted og bruke raskeste vei. Dette kan føre til betydelig bruk av tid. Hvilket fører til tap av liv eller til tap av helse og livskvalitet.

Østfoldets Blad: «Det tar syv minutter å kjøre fra Ski sykehus til Bøhlerveien på Langhus. Ambulansen brukte over én time å finne frem til der Per Holm lå med brukket ankel og ventet på hjelp.»

SmartHelp overfører den presise posisjonen til innringer og setter opp kryptert chatkanal mellom innringer og korrekt nødmeldesentral det øyeblikket den nødstilte ringer nødnummer.

Vi er SmartHelp og vi har i 3 år utviklet moderne nødkommunikasjon sammen med nødmeldesentralene.

Vi avdekket i 2013 hvorfor SMS kommunikasjon ikke er godt nok og tok konsekvensene av dette i utviklingen av SmartHelp (sammen med 113 og 110-sentralene og innbyggerne i Sør-Trøndelag).

Bladet.no: Nødetatene er glade for en ny app som gjør det mulig å se nøyaktig hvor du er hvis du kontakter nødsentralen.

Hvis vedtaket om nød-sms står ved lag, er konsekvensen at Justis og Beredskapsminister Anders Anundsen skroter en moderne løsning som er utviklet sammen med nødmeldesentraler i tre år, til fordel for noe som burde ha kommet i 1992.

Teknologirådet 1. juni 2015: – Medisinsk nødnummer 113 har fått en app som gjør det lett å gi viktig informasjon til nødmeldesentralen og enkelt for ambulansen å finne frem til riktig sted. Politiet bør komme etter med 112, sier Tore Tennøe, direktør i Teknologirådet.

Når du leser videre vil du se at nyheten ifra justisminister Anders Anundsen inneholder ukorrekt informasjon og lære mer om hvorfor og hva vi har gjort sammen med Norges Døveforbund, Trondheim Kommune, 110- og 113-sentralene i Sør-Trøndelag for å skape en moderne løsning som redder liv.

En løsning for hele befolkningen, og ikke bare døve, som er klar til å rulles ut til hele landet i løpet av uker.

 

Feil opplysninger gitt i media

Fredag 19. august gikk justis og beredskapsministeren ut med en melding om at «Snart blir det mulig å sende tekstmelding for å få nødhjelp»

Samme kveld sendte Generalsekretæren i Norges Døveforbund, Bjørn Kristiansen, en epost til Justis og Beredskapsminister Anders Anundsen hvor han poengterer:

        1)       I Nyhetsinnslaget opplyses det at «Døve og hørselshemmede har hittil ikke hatt direkte tilgang til numrene som andre»

Det medfører ikke riktighet da døve og hørselshemmede i Sør Trøndelag har full tilgang til å sende melding til AMK Sør Trøndelag via en nødapp, SmartHelp. Den ordningen har vært i bruk i godt over et år. Dette systemet vet vi at DNK kjenner til.

2)      Direktør Tor Helge Lyngstad i DNK sier til TV2; «De døves organisasjoner også lagt veldig stor vekt på at det er dette de vil ha».

Det medfører heller ikke riktighet da Norges Døveforbund, som eneste av de to brukerorganisasjonene i møtene om pilotprosjekt nød-tekst helt fra starten av har vært tydelige på at vi ønsker å gå inn for tekniske løsninger via smarttelefon. I dag finnes det et slikt system som heter SmartHelp.

 

Nok en pilot unødvendig. SmartHelp-piloten sparer tid og gir nødmeldesentraler presis posisjon og umiddelbar tekstkommunikasjon med alle innringere.

SmartHelp er et Offentlig Forsknings og Utviklingsprosjekt med 110-sentralen i Midt-Norge, Trondheim Kommune, Innovasjon Norge og Råd AS som partnere, og med St. Olavs Hospital, Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin, AMK-sentralen, som utspring og samarbeidspartner.

Prosjektet startet i juni 2013. Første publiserte versjon av SmartHelp-appen (Smart113) ble offentlig tilgjengelig 1. Desember 2014 og har vært i bruk hos nødmeldesentraler siden da.

SmartHelp er utviklet for å spare tid for alle innringere generelt, og smertepåvirkede, hysteriske, sjokklammede, fremmedspråklige, hørselshemmede og døve spesielt.

 

Kjerneutfordringene: Det som sparer tid, sparer liv og ressurser.

Ved hjertestans er sjansen for å overleve:

Inntil 40% (20% uten hjerte og lungeredning (HLR)), ved assistert hjertestart (defibrilator) innen 5 minutter.

30% (10% uten HLR) ved assistert hjertestart (defibrilator) innen 10 minutter.

10% (1% uten HLR) ved assistert hjertestart (defibrilator) innen 20 minutter.

Sporadisk (0% uten HLR) ved assistert hjertestart (defibrilator) etter 20 minutter.

Kilde: NOU 1998: 9 Hvis det haster….. — Faglige krav til akuttmedisinsk beredskap

Ethvert minutt og sekund spart i publikumstid (før anrop til nødmeldesentral), reaksjonstid (etter anrop) og responstid (fra ressurs får oppdraget til de er fremme), har betydelig innvirkning på utfallet av øyeblikkelig hjelp hendelser.

Derfor måles nødetatene på tid som mål på egen effektivitet.

Enkelt sagt: Det som sparer tid, sparer liv og helse. Det som bruker tid, kan direkte knyttes til en forverring av muligheten for et godt utfall av en hendelse.

Fredrikstadsavisa.no: Ambulanse kjørte til feil adresse. Pasient døde.

 

de-viktigste-tidsbegrep

Definisjonskatalogen: De viktigste tidsbegrepene

 

SmartHelp har fokus på å gi hurtige svar på følgende spørsmål ved en ulykke:

sds-simulert-nodsituasjon

Smart Decision Support – Webappen 11X-sentralene logger seg inn på for å se anrop med SmartHelp-appen

1. Hvor er nødstilt: Det å overføre presis posisjon om hvor innringer er, sparer mye tid.

SmartHelp overfører posisjon og tidskritisk informasjon på 1 sekund.

Akseptert reaksjonstid er svartid på 20 sekunder og avklaring av hendelsested via talekommunikasjon innen 2 minutter.

Kommunikasjonsproblemer forlenger tiden, med tragiske følger som konsekvens.

2. Hva er hendelsen: Det å beskrive på tekst hvor du er og hvorfor du trenger hjelp, godt nok til at det er forståelig og noe en kan respondere på, er ekstremt tidkrevende og utfordrende når du er i en øyeblikkelig hjelp situasjon.

SmartHelp overfører en presis posisjon til innringer og setter opp en kryptert chat mellom innringer og korrekt nødmeldesentral i det øyeblikk den nødstilte ringer nødnummer.

Dette betyr at SmartHelp i ALLE 11X samtaler sparer inntil 2.30 minutter i forhold til dagens aksepterte tidsforsinkelse

Individer vil dø unødig.

Individer har allerede dødd hvor det er blitt konkludert at om innringer hadde ringt inn med SmartHelp-appen, ville det ha vært overveiende sannsynlig at livet til omkomne kunne ha blitt berget.

Det er tilfeller hvor barn er blitt kvalt av å feste noe i halsen, og forelder har ikke klart å beskrive hvor de var tidsnok til at ambulanse kom frem i tide.

Tiia (1) var blå i ansiktet og sank sammen som en potetsekk

img_0823

SmartHelp-appen lar deg bruke symboler til å fortelle HVORFOR du ringer. Viktig for alle fremmedspråklige og døve for å effektivt si ifra om umiddelbar nød.

Jeg har personlig opplevd at ambulansen kjørte feil da jeg var utsatt for en alvorlig ulykke i 2008 og det er grunnen til at vi har tatt initiativet til å utvikle SmartHelp.

TV2 God Morgen Norge: Alvorlig sykkelulykke ble starten på en nød-app

Hvis dette vedtaket står ved lag og SmartHelp ikke blir tatt i bruk utenfor Sør-Trøndelag, vil individer dø unødig de neste årene.

Hvis dette vedtaket står ved lag, vil en særskilt sårbar gruppe av befolkningen i forhold til å melde inn nød og få sin lovpålagte rett til øyeblikkelig hjelp, unødig stå uten en reell evne til å få hjelp.

Hvis dette vedtaket står ved lag, har staten i bunn og grunn bestemt seg for å skrote en moderne løsning som allerede redder liv, til fordel for noe som burde ha kommet i 1992.

Hvorfor skal det brukes ressurer på en ny pilot på to år når en tjeneste som løser problemet allerede er utviklet og er klar til å rulles ut nasjonalt?

Hva skal en pilot begrenset til SMS kunne lære som ikke allerede er lært de tre årene et helhetlig prosjekt har pågått og vært i drift hos offisielle nødmeldesentraler?

1192SmartHelp for privatliv: Kryptert chat og posisjonsdeling

På et personlig plan er kriser som involverer nødmeldesentraler en sjeldenhet. De som hjelper deg i det daglige, på tur i fjellet, eller i en fremmed by, er dine nærmeste. Venner, familie eller kolleger. SmartHelp for privatliv lar deg dele eller motta posisjon og chatbeskjeder med de du omgåes mest.
Les mer
Alle innlegg
Fortell din historie
Har du allerede brukt Smart113 i en nødsituasjon? Eller har du opplevd en ulykke hvor nødmeldetjenestene brukte lang tid på å finne deg?
Kontakt oss