Norkart AS

Siden 1961 har vi i Norkart AS lyttet til våre kunder og gitt dem de tjenestene og verktøyene de trenger for å løse sine oppgaver. Dette gjør at vi i dag er det største innovative fagmiljøet innen geografiske informasjonssystemer og kommunalteknikk.

Arbeidsmiljøet vårt preges av en raus delingskultur. Vi benytter  Lean Startup for å sikre innovasjonskraften vår, Målstyring for å sette retning, og smidige metoder som Scrum og Kanban for å sikre fart i produktutviklingen vår.