One Voice AS

One Voice er en teknologibedrift, etablert i 2006, med hovedkontor og forankring i teknologihovedstaden Trondheim. Vi leverer programvareløsninger innen risiko- og sårbarhetsanalyser, beredskapsplanlegging, hendelse- og krisehåndtering og kart og varsling. Vårt hovedprodukt CIM® er verdensledende innen krisehåndtering, og er utviklet gjennom nærmere 10 år. Virksomheten har 30 ansatte, og består i tillegg av eksterne og tett tilknyttede partnere innen IT-drift og rådgivning.

CIM® brukes nå i en rekke statlige og kommersielle instanser i Norge, og er bygd for å kunne håndtere alle typer hendelser med element av risiko. I det offentlige benevnes systemet som det nasjonale beredskapssystemet, og det brukes blant annet av departementer, direktorater, tilsyn, sivilforsvaret, fylkesmenn, kommuner og helseforetak.