Få den nå

ENDELIG er nødvarsling via tekst tilgjengelig i Norge!

Vi nå går inn i det vi - i denne sammenheng - er så ubeskjedne å kalle et paradigmeskifte innen norsk akuttberedskap.
Les mer

Developer Diary #2: Hvor fungerer SmartHelp?

Detaljer rundt hvordan SmartHelp fungerer, hvor det fungerer og hvorfor vi utviklet det.
Les mer

Developer Diary #1: Chat med nødmeldesentral

Tidlig visning av fungerende chat mellom innringer og offisiell nødmeldesentral
Les mer

Nyhet: Oppgradering av Smart113 til SmartHelp 1.1.0

SmartHelp (frem til nå Smart113) kan med stor glede presentere både en en ny versjon av appen som publikum bruker for å ringe ved kritisk nød, og et nytt navn og ny visuell profil. [caption id="attachment_786" align="alignleft" width="200"] Del med…
Les mer

Akuttberedskap: Et viktig bidrag før vi blir enige

Akuttberedskapen i landet vårt er under press og det vil ta tid før politikere, befolkning og ekspertisen finner og etablerer fremtidens løsning. I mellomtiden kan dagens (nye) løsninger gi et liten, men (livs)viktig bidrag til å gi deg eller andre i nød hjelp fortere.
Les mer
Fortell din historie
Har du allerede brukt Smart113 i en nødsituasjon? Eller har du opplevd en ulykke hvor nødmeldetjenestene brukte lang tid på å finne deg?
Kontakt oss