110-sentralen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag 110 Sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser.

Sør-Trøndelag 110-sentral har pr. 1. januar 2012 ansvar for varsling i 26 kommuner og for 48 brannstasjoner i Sør-Trøndelag politidistrikt, Os kommune i Hedmark og Leksvik kommune i Nord Trøndelag. Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 300 000.