Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.