St. Olavs Hospital

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin:
Avdelingen ivaretar det medisinske ansvaret for luftambulansens virksomhet i Trondheim, og er ansvarlig for å bemanne luftambulansen med leger.
Avdelingen har det medisinsk faglige ansvaret ved akuttmottaket.

Ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag er en integrert del av spesialisthelsetjenesten i St. Olavs Hospital HF og har ansvar drift av ambulansetjenesten i Sør-Trøndelag.

Felles servicefunksjoner for ambulansetjenesten i Midt-Norge har som hovedoppgave å å fortsette videreutvikling av prehospital tjeneste (spesielt ambulansetjenesten) i fellesskap for å sikre lik kvalitet på og samme tilgjengelighet av tjenesten for alle innbyggere i regionen. Avdelingen skal gi de tre sykehusforetakene en effektiv løsning og lik tilgang på kompetanse.

Medisinsk nødmeldetjeneste og AMK-sentral
Avdelingen har et overordnet ansvar for nødmeldetjenesten i hele Sør-Trøndelag fylke inklusive virksomheten i AMK Sør-Trøndelag og Legevaktsentralene i fylket.

Mottaksavdeling består av akuttmottak og observasjonsenhet. For mange pasienter og pårørende representerer avdelingen det første møtet med sykehuset.