VÆR MED OG DEL DET GODE BUDSKAP.
BLI PARTNER!
SmartHelp lykkes best med partnere som vil dra i samme retning som oss.

Det inkluderer bidrag til å nå DINE mål.

Kontakt oss nederst på siden for å delta!
VÅRE PARTNERE
Det eneste vi vet er at vi ikke klarer dette alene.

GEVINSTER OG MÅLOPPNÅELSE FOR PARTNERNE:
Mange aktører i samfunnet har direkte eller indirekte nytte av at publikum får best, og raskest mulig respons når situasjonen krever det. Ved å bli partner med SmartHelp kan du og din virksomhet både bidra til, og dra nytte av det.

Våre partnere har en stor del av æren for at vi har kommet dit vi er, og kan komme dit vi vil. Vi har også, ved hjelp av Smart Help og Smart Decision Support, bidratt til at de i enda større grad når sine mål.

Har din virksomhet behov for sikker overføring av sted- og tidskritisk informasjon i deres eget virke? Kanskje kan SmartHelp-teknologien bidra til å nå deres mål? Kontakt oss nederst på denne siden.

Vi er stolte av vårt samarbeid med våre partnere og medspillere. Et godt samarbeid bidrar til at både publikum, partnerne og SmartHelp når sine mål.
MØT VÅRE PARTNERE:
Alle gir egne, verdifulle bidrag til et tryggere og bedre samfunn.

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge bidrar til nyskaping i næringslivet, utvikling i distriktene og utvikling av konkurransedyktige norske bedrifter.

Innovasjon Norge profilerer norsk næringsliv og Norge som reisemål.

Trondheim Kommune

Trondheim er en bykommune i Sør-Trøndelag, og den tredje mest folkerike kommunen i Norge med 184 960 innbyggere (per 1. januar 2015).

Trondheim er administrasjonssentrum for Sør-Trøndelag fylke, og et etablert regionssenter for hele Midt-Norge. Trondheim huser blant annet landets nest største universitet; Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Nidarosdomen, Kristiansten festning, St. Olavs hospital, Trondheim kunstmuseum og Rockheim.

110-sentralen i Sør-Trøndelag

Sør-Trøndelag 110 Sentral har som primæroppgaver å ta i mot nødmeldinger, alarmere og kalle ut mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser.

Sør-Trøndelag 110-sentral har ansvar for varsling i 26 kommuner og for 48 brannstasjoner i Sør-Trøndelag politidistrikt, Os kommune i Hedmark og Leksvik kommune i Nord Trøndelag.

Antall innbyggere i ansvarsområdet er ca. 300 000.

St. Olavs Hospital

Klinikk for akutt- og mottaksmedisin har:
- det medisinsk faglige ansvaret ved akuttmottaket.
- et overordnet ansvar for nødmeldetjenesten i hele Sør-Trøndelag fylke inklusive virksomheten i AMK Sør-Trøndelag og Legevaktsentralene i fylket.

Mottaksavdeling består av akuttmottak og observasjonsenhet. For mange pasienter og pårørende representerer avdelingen det første møtet med sykehuset.
Vi har også gleden av å jobbe med
Bli med
Vi har veldig lyst til å høre ifra deg om hvordan vi sammen kan gjøre SmartHelp bedre